Legend
  • Juli 1939 - Mars 1940
  • Mars 1940 - August 1940
  • November 1940 - Desember 1940
  • September 1940 - Oktober 1940