D/S Kristianiafjord blir liggende i havn i Southampton i nesten 8 uker. Havnen hadde fasiliteter for vedlikehold og reparasjoner, så det er mulig skipet trengte ettersyn etter den lange reisen rundt Afrikas horn. Tidligere på sommeren hadde Operation Dynamo og Operation Adler - evakueringen av Frankrike - gått av stabelen. 15000 allierte styrker ble reddet til England i juni, slik filmen Dunkirk (2017) beskriver.

13. august forsterket Tyskland sine flyangrep på England, starten på det som senere skulle bli kjent som "the Battle of Britain." De britiske områdene Kent (ved Dover), Sussex (lenger sør) og Hampshire (der Southampton ligger) ble angrepet av tyske fly i disse dagene. Denne dagen er det flybasen i Portsmouth, knappe 3 mil unna, som er målet, men radarstasjonen i Southampton havn bombes også. Det er altså ikke helt uten grunn at D/S Kristianiafjord forlater Southampton akkurat denne dagen og går videre til Dartmouth, som ligger lenger vest på sørkysten av England og som ikke angripes disse dagene.

Danmark og Norge hadde falt for Tyskland våren 1940. I mai og juni faller Belgia og Frankrike. Allierte styrker og sivile evakueres fra Frankrike. Hitler er på offensiven og forsøker å ta ut det britiske luftforsvaret RAF. Hermann Göring har ventet på godt flyvær en stund, og 13. august letter flyene med kurs for England. Adlertag - ørnedagen - har ankommet.

Portsmouth havn, 12. august 1940. The Battle of Britain har startet. Southampton, der D/S Kristianiafjord ligger, er bare 3 mil unna.