Følgende står å lese hos Krigsseilerregisteret:

"Lå i Bordeaux Frankrige, kom oss ut ca. 2 timer før tyskerne overtok. Kom oss til Portsmouth England. Seilte da ut fra England under hele krigen. Meste av tiden på Amerika og Canada farten noen turer Nord Afrika, India, Iran, Irak, og Syd Amerika".

(Fra Trøndelag Krigsseilerforenings arkiv (spørreskjema))