Opphold og lossing i Manchester

Manchester  • 
D/S Taborfjell har ankommet Liverpool etter å ha krysset Atlanteren med gods fra Chicago og Milwaukee. Etter å ha losset tørrmelk i Liverpool entrer D/S Taborfjell Manchester Ship Canal ved Eastham den 20. juni 1941. Selv om Manchester ligger et godt stykke inn i landet for havnebyen Liverpool hadde...

Via the Great Lakes til Chicago

Chicago  • 
D/S Taborfjell har kommet fram til St. John’s på Newfoundland. Datoen er 25. april 1941. Skipet fyller ferskvann og kull og setter avgårde igjen mot Quebec og Montreal allerede dagen etter. St Lawrence River skjærer inn i kontinentet og lar skip seile helt fra Atlanterhavet og inn til «the Great Lak...

En sjømann går om bord

Gravesend  • 
Etter at D/S Solferino ble senket holder morfar seg i Glasgow mens han venter på ny hyre. 24. mars mønstrer han på D/S Taborfjell, et relativt nytt men lite frakteskip på 1339 bruttotonn bygget i 1938. Skipet lå imidlertid ikke i Glasgow på denne tiden. Det lå i Gravesend utenfor London og gikk ikke...

Konvoi OB 310

St. John's  • 
Det lille frakteskipet D/S Taborfjell ligger i Loch Ewe på nordvestkysten av Skottland, godt beskyttet av luftvernartilleri og ubåtsperringer. De ankom her 10. april. Tre dager seinere møter de konvoi OB.310 fra Liverpool og setter kursen for østkysten av Canada med den. En annen krigsseiler, Arthur...

Chicago

Chicago  • 
Merchant Shipping Card for Taborfjell hinter frampå om at skipet har fraktet gods til Chicago og Milwaukee, selv om det for øvrig ikke framgår at skipet har vært i havn der. Et søk i amerikanske arkiver viser at Taborfjell (feilstavet "Haborfjell") lå i havn i Chicago 12. mai 1941. Av korrespondanse...

Avmønstring

Glasgow  • 
Morfar mønstrer av D/S Taborfjell utenfor Glasgow 30. juni 1941 etter én tur over Atlanteren om bord. Året før hadde alle skip i den norske handelsflåten blitt annektert av det nasjonale statsrederiet Nortraship, det ble innført allmenn arbeidsplikt for nordmenn i utlandet, og tariffen (arbeidsvilkå...

Konvoi HX130

Liverpool  • 
 D/S Taborfjell har vært i Chicago og Milwaukee og levert gods og varer. Nå er de lastet med gods for returreisen og avgår vestkysten av Lake Michigan med kurs for St Lawrence River. Det sluses ned som det ble sluset opp tidligere i måneden. Den totale høydeforskjellen i slusene er på hele 176 mete...

D/S Taborfjell

Gravesend  • 
Dampskipet Taborfjell ble bygget ved Nylands Mek i 1938, og var således ganske nytt da krigen brøt ut. Detaljer om skipet finnes på nettstedet Warsailors. Skipet ble torpedert av den tyske ubåten U-576 på vei fra New York til Montreal 30. april 1942. Ragnar var ikke lenger om bord da skipet møtte si...

Manchester Ship Canal

Eastham  • 
Selv om Manchester ligger et godt stykke inn i landet for havnebyen Liverpool fantes det fram til 1982 faktisk en havn i Manchester. På Wikipedia står det å lese at Kanalen ble bygget for å snu den økonomiske nedgangen som Manchester led under på slutten av 1800-tallet, ved å sikre industriprodusent...

Den amerikanske marinen støtter konvoiene tross nøytraliteten

St. John's  • 
THE OPEN SECRET: THE U.S. NAVY IN THE BATTLE OF THE ATLANTIC APRIL-DECEMBER 1941

Canadisk konvoieskorte fra mai 1941

Liverpool  • 
Packs move westward, RCN fills the gap What ultimately drew the whole RCN into the war against the U-boats was the extension of pack attacks westward. By the spring of 1941, the British had pushed anti-submarine escort of transatlantic convoys to south of Iceland, leaving a gap between there and the...

Angrepet på konvoi EC.4

58.41N 2.40W  • 
Konvoi EC.1 reiser fra Southend ved Themsens utløp 31. mars 1941. D/S Taborfjell slår følge ved utløpet til fjorden Forth utenfor Edinburgh (ved Methil), der de ankommer 5. april. Herfra damper Taborfjell først inn til havnen Leith utenfor Edinburgh og laster gods til Nordamerika. D/S Taborfjell lig...