Konvoi EC.1 reiser fra Southend ved Themsens utløp 31. mars 1941. D/S Taborfjell slår følge ved utløpet til fjorden Forth utenfor Edinburgh (ved Methil), der de ankommer 5. april. Herfra damper Taborfjell først inn til havnen Leith utenfor Edinburgh og laster gods til Nordamerika.


D/S Taborfjell ligger ved Edinburgh en ukes tid og laster gods til Nordamerika. 7. april letter skipet anker og går til Methil ved utløpet av elven Forth. To dager senere møter skipet konvoi EC.4 og går nordover rundt kysten av Skottland.


For konvoiene som gikk langs kysten av England var det flyangrep og miner som utgjorde den største trusselen. Tyskerne angrep kystkonvoiene i snitt annenhver dag. Når flyene ikke angrep var det like ofte skip som kom ut av kurs og løp på en mine i de trange kanalene mellom minefeltene og det skulle ikke mye til før et skip kom ut av leia, spesielt når motgående konvoier møttes.


Det er 41 handelsskip i konvoien - skipene seiler tryggere i konvoi enn alene. Fordi de seiler i samlet flokk er havet mer åpent og det er vanskeligere for tyske ubåter å finne mål. 9. april 1941 har konvoi EC.4 rundet Kinnaird Head nord for Aberdeen og er på vei mot Pentland Firth, stredet mellom Skottland og Orknøyene. Konvoien går raskt for å bruke minst mulig tid i farvann innenfor tyskernes rekkevidde. Her på østsiden av Skottland er det enklere for dem å bli sett av tyske fly, spesielt med dampskip i konvoien. Røyken fra kullet som brennes synes ofte lang vei.


Og det er det som skjer. Tyske fly angriper konvoien, som kun har ett eskorteskip - Gleaner -, underveis. Luftvernskipet Alynbank følger i tillegg konvoien fra Isle of May 9. april og følger konvoien inntil de passerer Scapa Flow lengst sør på Orknøyene 10. april. Men allerede 9. april bombes konvoien av tyske fly i posisjon 58.31N, 2.40W - altså ytterst i fjorden ved Inverness, ut mot Nordsjøen. Det britiske tankskipet British Workman skades under angrepet men kommer seg likevel helskinnet til Kirkwall på Orknøyene 10. april.


Som i angrepet mot D/S Solferino kommer bombeflyene lavt og sveiper først skipene med maskingeværene. Når de er over skipene slippes bombene fra lav høyde. Presisjonen er høy når flyene flyr lavt. Denne gangen er det en britisk tanker, British Workman, som får unngjelde. Heldigvis unngår skipet de verste skadene og holder seg flytende til de kommer seg til Kirkwall på Orknøyene dagen etter. Taborfjell slipper unna. Av 41 skip i konvoien er det bare ett skip som får skader.


Dagen etter ankommer konvoien Loch Ewe, en bred og godt beskyttet fjord på vestsiden av Skottland der det er god plass til å samle handelsskip som skal krysse Atlanterhavet. Flere skip ligger her i fjorden nå, godt beskyttet av miner og ubåtnett og luftvernartilleri, og venter på at neste konvoi skal passere på vei fra Liverpool slik at de kan slå følge med den til Amerika.


Tyske fly angriper en britisk konvoi i den engelske kanal 14. juli 1940. Kilde.

Allierte fly angriper en tysk konvoi, 1944. Kilde.