Konvoien reiser fra Southend ved Themsens utløp 7. april 1941. D/S Taborfjell slår følge ved utløpet til fjorden Forth utenfor Edinburgh (ved Methil). Det er 41 handelsskip i konvoien - skipene seiler tryggere i konvoi enn alene. Fordi de seiler i samlet flokk er havet mer åpent og det er vanskeligere for tyske ubåter å finne mål. Men nå er det enklere for dem å bli sett av tyske fly, spesielt med dampbåter som D/S Taborfjell i konvoien. Røyken fra kullet som brennes synes ofte lang vei.


Og det er det som skjer. Tyske fly angriper konvoien, som kun har ett eskorteskip - Gleaner -, underveis. Luftvernskipet Alynbank følger i tillegg konvoien fra Isle of May 9. april og følger konvoien inntil de passerer Scapa Flow lengst sør på Orknøyene 10. april. Men allerede 9. april bombes konvoien av tyske fly i posisjon 58.31N, 2.40W - altså ytterst i fjorden ved Inverness, ut mot Nordsjøen. Det britiske tankskipet British Workman skades under angrepet men kommer seg likevel helskinnet til Kirkwall på Orknøyene 10. april.


To andre skip i konvoien rapporteres senket eller skadet undeveis, men det er før Taborfjell slutter seg til konvoien. Ahamo SS, en dampdrevet tanker på 8.621 tonn, løper på en mine utenfor Wells i Norfolk 8. april. Det britiske dampskipet Kirnwood skades av tysk flyangrep 7. april.