M/S Belnor forlater Bombay 4. april 1944 med kurs for Colombo på Ceylon (Sri Lanka) i konvoi BM 92. Det er ikke en stor konvoi, men det følger med 2 eskorteskip allikevel. Japanerne er på fremmarsj lenger øst i Asia. Ddet er svak vind og smul sjø under hele reisen langs Indias vestkyst. Temperaturenn stiger til 33 plussgrader på langfredag. Skjærstorsdag og langfredag helligholdes og mannskapet utfører intet arbeid på dekk. Om formiddagen første påskedag - søndag 9. april - nøyaktig 4 år etter at invasjonen av Norge var et faktum - ankommer Belnor Colombo på øya Ceylon. Kl 9:30 er skipet fortøyd ved bøye 17 i havnen i Colombo.


Kart over havnen i Colombo, 1944.


Ragnar har vært her før, i oktober 1940 da han var påmønstret D/S Kristianiafjord.


M/S Belnor har to kraner ombord. Dette betyr at skipet kan laste og losse fra og til andre skip uten å legge til kai.

Kl 830 kom en gjeng fra land og begynte å ta surringen av dekkslasten. Samtidig begynte styrmenn og mannskapet og rigge til kranen og gjøre klart til lossing.
Kl 1500 losset R.A.F. båt nr 2629. Samtidig losset krabbene i lekter.
Kl 1830 losset R.A.F. båt nr 2703.
Kl 1845 sluttet lossingen, alle mann utskei. Security polis været ombord.
3 skyttere vaktmenn dag og natt. Alle 4 R.A.F. folkene tatt iland.


Colombo havn, januar 1940.


Tirsdag 11. og onsdag 12. april fortsetter lossingen. Belnor har fraktet 4 raske båter for Royal Air Force, R.A.F. båt 2629, 2630, 2680 og 2703. Nå lastes en skiddinglekter og tre RCL-båter, samt to båter til på hhv 20 og 5 tonn i tillegg til annen og mindre last. Skipet flyttes fra plass 17 til plass 5 i havnen. DEMS reparerer og tester alarmapparatet. Søndag 16. april holdes hellig. Kranen rigges inn mandag. De neste to dagene går med til vedlikehold. Kapteinen går i land på konvoikonferanse onsdag.


Fyrtårnet ved utløpet av Colombo havn. 1940.


Torsdag 20. april går Belnor videre til havnebyen Trincomalee på Sri Lankas østkyst. Skipet deltar nå i konvoi JC 45 sammen med 30 andre skip, men uten eskorte (dvs uten militære følgesfartøy). Skipene har egne våpen og skifter stadig kurs, det er godt nok i april/mai 1944. Belnor forlater konvoien ved Trincomalee lørdag 22. april og går til havn der. Konvoiven fortsetter til Calcutta.


Skipet fortøyer ved bøye i havnen i Trincomalee. Båtene som ble lastet ombord i Colombo losses ut på vannet i havnen her. I tillegg ble to "H.L.-båter" og taubåten "Tommy Lee" på 41 tonn losset ut her i Trincomalee. Det er mulig at taubåten "Tommy Lee" er den samme som beskrives her. En annen taubåt på 55 tonn losses også ut, denne er det vanskelig å lese navnet på ("Haulier" e.l.). Taubåten "Newberry" på 39 tonn losses, "Selverdot" på 33 tonn og "Eastwick" på 33 tonn losses tirsdag. Taubåtene Endeavour på 23 tonn, "Alfred II" på 29 tonn og "Fearless" på 14 tonn losses. I tillegg 107 kasser stykkgods på ialt 64 tonn. Onsdag kveld 26. april er skipet utlosset. Torsdag gjøres skipet sjøklart og avgår Trincomalee med kurs for Colombo igjen 16:55.


Havnen i Trincomalee, mars 1944.


Lørdag 29. april ankommer skipet Colombo og fortøyer ved siden av S/S Louisbourg Park. Samme kveld gjøres storkranen og den store tverrbommen klar for lasting neste dag. Om morgenen gjør mannskapet et forsøkt på å losse en taubåt ned fra S/S Louisbourg Park, men lasten blir for høy for kranen på M/S Belnor.


Mandag 1. mai nekter nesten hele dekksmannskapet å tørne til (gå i arbeid) fordi det er 1. mai og de mener å ha fridag. "Styrmannen gav dem beskjed at de fikk rigge til bommen forut da lossegjengen stod og ventet, ellers fikk de ta følgerne. Kl 11000 tørnet resten til." Mannskapet må altså gi seg på kravene. Den dagen losses to nye H.L.-båter fra dekk og fra lasterom 1. På ettermiddagen skifter Belnor fra siden av Louisbourg Park til S/S Ismalia og bistår med å losse en jernrull fra det skipet. En time senere skifter Belnor til Guide Pier i Colombo havn.


Neste morgen venter skipet på en jernbanevogn til å ta jernrullen over på. To nye H.L.-båter losses ut fra lasterommet. Jernrullen losses over på jernbanevogn og skipet skifter på ny fra Guide Pier til havnen, nå til berth nr 3. Her klargjøres akterskipet for lossing av båter i lasterommene der, mens det lastes biler og stykkgods inn i luke 1. To nye H.L.-båter lastes fra akterskipet neste dag, og endelig er skipet utlosset.


Fra 5. mai lastes skipet med stykkgods. Sjakler og strekkbånd ("strekkfisker") settes inn med fett ("gris" = engelsk grease). Det regner lett men det er fortsatt 27 grader på ettermiddagen. Det lastes maskingods og kanonrør. 2100 tonn stykkgods og øvrig last kommer ombord disse dagene for reisen tilbake til Bombay. Livbåtmanøvre avholdes 9. mai, og om kvelden kommer ordre om avgang for Bombay med konvoi MB 74A neste morgen. Konvoien er knøttliten. Så liten at den består av to skip: M/S Belnor og ett eskorteskip.


Seilasen til India går stille og rolig for seg. Det er varmt og vindstille. 30 varmegrader om ettermiddagen. Skipet ankommer Bombay Søndag 14. mai og ankrer ved berth C.A.2. Ammunisjonen losses 15. mai og 16. mai går skipet til Alexandria dokk, berth 11, og losser der. Tømmermannen skifter ut bord på poopdekket. DEMS kommer ombord for å reparere Oerlikon-kanonen. Degaussingkabelen etterses. 17. mai feires dagen sammen med 8 andre norske båter som ligger i Bombay den dagen.


Bombay havn 1931. Alexandra dock i forgrunnen. Victoria dock i midten av bildet og Princes dock like bak.


Mandag 22. mai rinner. Mannskapet har hatt fri dagen før, det var søndag. Søndagen helligholdes som vanlig. Det har allikevel vært en hard helg. "Matrosene Lauvskar, Sørsæther og Pedersen har ikke vært i arbbeid i formiddag. Tørnet til kl 1300." Mandager kan være tøffe iblant. Men tilliten er ikke brutt - allerede onsdag 24. får den samme gjengen og 3-4 til hel fridag.


Fredag 26. mai lastes en bøye på 2,5 tonn ombord og "locomotiv dunage" ombord - dvs materiale som skal støtte og sikre lokomotiver som lastes. Lokomotivene skal ikke ombord før i Iran men lasten foberedes allerede nå.


Søndag 28. forlater skipet Alexandria dokk. Det oppstår problemer når skipet tester degaussingkabelen og det oppstår maskinskade. Skaden utbedres, og testingen fortsetter. En ventil på maskinen repareres. Kl 19:45 forlater skipet Bombay med konvoi BP 115A.


Matros Hans Vespestad forteller om turen at

Frå Bombay gjekk turen vidare til Colombo (Ceylon, Sri Lanka) og Trinkomoli [Trincomale] for å lossa båtane. Dei skulle brukast mellom Ceylon og Sumatra. No gjekk turen tilbake til Colombo der me lasta stykkgods til Bombay. Der feira me 17. mai saman med 8 andre norske båtar.


Sist Belnor var i havn i Bombay (Mumbai) var 4. april. Nå er det 14. mai. Mens skipet seilte på Ceylon (Sri Lanka) skjedde det noe katastrofalt i Bombay havn den 14. april. Det amerikanske lasteskipet SS Stikine, lastet med bl.a. rå bomull og smøreolje, begynte å brenne mens det lå i havn ved Victoria Docks og eksploderte voldsomt i halv fem-tiden på ettermiddagen. Kombinasjonen rå bomull og smøreolje kunne resultere i svært brannfarlig last. Mellom 800 og 1300 mennesker døde under katastrofen (og ikke 20.000, som matros Vespestad fortalte) og inntil 80.000 ble hjemløse som følge av brannen. Les mer om den faktiske hendelsen her og her.