Avgår fra Khorrameshahr lørdag morgen 24. juni og stevner ned Shatt-al-Arab mot Persiabukta. Ankommer Hormuzstredet rett før midnatt mandag 26. juni og "styrer inn til konvoyplassen efter kapt. anvisn." Ligger til ankers hele natten i påvente av dagslys. Morgenen rinner og skipet får ordre om skifte ankerplass av kontrollbåten. Noe senere kommer ordre om at konvoien ikke vil avgå før 29. juni. Ventetiden går medd til storrengjøring av matroslugarene og øvrig vedlikeholdsarbeid på skipet. Den 29de kommer og konvoien utsettes med nye 24 timer. Det blir mer venting på mannskapet. Disse dagene er svette og klamme for mennene ombord. Det er opptil 35 grader i skyggen ved Hormuz.


M/S Belray var et av søsterskipene til Belnor. Her er skipet avbildet med en last av lokomotiver på fordekket. Lasterommene var sannsynligvis lastet med enda flere.


Torsdag 29. juni avgår Belnor Bandar Abbas sammen med eskorteskipet og seiler videre mot Aden ved innløpet til Rødehavet - skipene seiler alene og utgjør da konvoi PA 81. Det er rolig vær til å begynne med, før det blåser opp til frisk bris 2.juli. Det er imidlertid ikke vinden som er problemet - den kjennes nok godt ut for mannskapet som har måttet forholde seg til temperaturer rundt 30 varmegrader. Men bølgene på 4 meter kjennes godt når du frakter 12 lokomotiver i stål og jerngods på og under dekk. Settingen fortsetter hele natten gjennom og neste dag også. Surringer og spenner gås over og strammes. Når det blåser opp til kuling den 4. juli begynner skipet også å ta overvann. For å balansere skipet bedre flyttes 30 tonn ferskvann fra for- til akterpiggen. Det hjelper ikke, vinden løyer ikke. Varmen gir seg heller ikke. 29 grader rett på huden i 10 sekundmeters hastighet må kjennes ut som en hårføner. Det er tørt og det er varmt og det er urolig sjø.


5. juli nærmer skipet seg Adenbukta. Eskorten avgår og Belnor går videre alene. Men det går svært sakte i de tunge dønningene og vinden fra sydvest - det er motvind og skipet sliter veldig med den tunge lasten ombord. Fjellene inne på kysten i Oman beveger seg nesten ikke fra time til time, for mannskapet må det se ut som om skipet står stille i sjøen. Natt til søndag 9. juli blåser det opp til kuling igjen. "Meget setting og overvann. Skipet arbeider hårdt." står det å lese i dekksdagboka. "Voldsom setting. Tar meget overvann" leser vi noen timer senere. Dette fortsetter hele dagen og neste natt. 10. juli avtar sjø og vind noe, men det er fortsatt motvind i Adenbukta og vinden og bølgene gir seg ikke helt.


Onsdag 12. juli løyer vinden og bølgene. Det er 32 grader i skyggen og fortsatt varm ørkenvind fra Sahara. Men sjøen er rolig igjen. Det må være godt for sjømennene som har brukt 14 dager på en tur - i urolig sjø og med overlastet skip - som kunne tatt en uke. Skipet har søkt over mot sydsiden av Adenbukta for å få lavere bølger, men må krysse tilbake over bukta på vei mot Aden. Vinden øker noe, og med den bølgehøydene - siste natten før skipet ankommer Aden setter Belnor igjen en god del og tar overvann. Det må være et formidabelt og surrealistisk syn å se havet skumme rundt de store og tunge damplokomotivene på dekk.


Fredag 14. juli ankommer skipet Aden og får tildelt ankerplass på ytre havn. Skipet blir liggende over natten og mannskapet får besøke doktor og tannlege neste formiddag. Kl 14:40 avgår skipet igjen og går opp Rødehavet mot Suez.


Dagen etter stevner skipet gjennom Bab al-Mandab-stredet. "Kl 20:30 fikk vi se land kloss om [babord]. Slo ned til sakte fart og styrte øst ca 2 [nautiske mil]. Da vi ikke med sikkerhet kunde bestemme hvor skibet befant sig, ankret vi med [babord] anker 90 [favner] i vannet for å avvente dagslys. [...] Siktbarheten er meget dårlig." Skipet er fullstendig ute av kurs, og det må være tåke eller svært lavt skydekke (ingen stjerner) og mørkt på land. Om morgenen er det mulig å se leden igjen.


Søndag 23. juli ankommer M/S Belnor Suez i Egypt.


Kl 600 kom eksaminasjons officer ombord og anviste ankerplass.
Fortsetter inn til Suez. Styrer efter kapt. anvisning. Kl 615 pass. Newport Rock. Kl 645 ankret med bb. anker 45 fv i vannet på berth (N16). Doktor været ombord. Kl 930 brektes vaktene. Alle mann ut og gjør klar til fortøining, samt svinger inn livbåten. Kl 1030 kom los ombord, hev opp ankeret og gikk inn på havnen. 2 taugbåter til assistanse. Kl 1130 var skibet fortøiet langs kaien i Port Tewfik [Tawfiq] berth nr 1. Samtidig kom gjeng fra land og gjorde klart til lossingen. Kl 1300 dekksfolkene og styrmannen ut og gjør klar forkranen. Kl 1400 begynte å losse tendere på fordekk. Kl 1630 var tenderne på fordekk utlosset, ialt 4. Kl 1700 utskei. 2 vaktmenn fra land ved gangveien dag og natt. Skytterne Hansen, Rosendahl og Gjøseter vaktmen ombord.

Mandag 24. juli

Kl 700 tiltørning, gjør klar storkranen for lossing. Samtidig kom gjeng fra land og begynte å ta av surringer og gjøre klart. Kl 900 begynte å losse dekkslasten på akterdekk. Kl 1700 sluttet lossingen. Utlosset 6 tendere og 1 locomotiv.


Mannskapet får gå til lege og tannlege. En salonggutt trekker to tenner. 2 av mannskapet diagnostiseres med gulsott. Disse legges inn på sykehus dagen etter for behandling. Onsdag trekker samme salonggutt 4 nye tenner.


De siste 3 lokomotivene på dekket losses tirsdag. 6 tendere (kullvogner) losses ut av luke 1 samme dag. Onsdag losses de 4 første lokomotivene fra akterrommet. En arbeidsgjeng fra land banker rust og mønjer på fordekket og maler skipssiden.Torsdag losses fire nye lokomotiver fra akterrommet. Fredag er skipet utlosset.


Kl 17:00 kommer los ombord og skipet forhales av to taubåter til Khedivial (?) tørrdokk.


Fra lørdag 29. juli ligger skipet i tørrdokk i Suez. Stormen som Belnor slet seg gjennom i det Arabiske hav var tøff. En representant fra Lloyds kommer for å besiktige bunnen av skipet mens det ligger i tørrdokk. "En bolt i roret er borte. Den er sansynligvis mistet under uuværet i det Arabiske hav fra den 3/7 til 11/7." Dokkfolkene smører bunnen søndag 30. Mannskapet har fri siden det er søndag.

Bortsett fra bolten på roret, som ble reparert søndag, er det intet å utsette på tilstanden til skipet. En mann fra Marconi kommer ombord og etterser radiosenderen. Mandag fylles dokken med vann. Arbeidsgjengen får i land kl 1200 og losen kommer ombord. Skipet ankrer ute på havnen. De neste dagene tas 800 tonn sandballast ombord for å forberede inntak av stridsvogner i Bone (Annaba) i Algerie. De neste dagene males skipet. Det er varme dager i Suez, temperaturene ligger rundt 25 varmegrader.


Matros Hans Vespestad mønstret på M/S Belnor samme dag som Ragnar. I et intervju med lokalhistorielaget i Bømlo i 2001 forteller Hans om disse dagene i Suez:

«I Suez lasta me sand i botnen på båten fordi me skulle ha tanks med oss frå Bon i Nord- Afrika til Normandie i Frankrike. Meininga var at me skulle vera med på invasjonen, D - dagen, men me kom for seint. Me hadde flaks», sa Hans’n.


Om kvelden 8. august får skipet ordre om å være klar for å gå inn til kai neste morgen. Ny last venter på Port Tawfiq. Mannskapet blir sett til av lege igjen. Fra torsdag 10. lastes det stykkgods ombord. Malingen fortsetter. Lossehjui smøres. Lastingen fortsetter hele natten. Det lastes biler i to høyder på akterdekket. Tirsdag 15. august er skipet ferdig lastet, lasten surres og stemples og lukene skalkes. Totalt har skipet 1268 tonn ombord, hvorav 174 tonn på dekk.


Onsdag 16. august kl 0600 kommer los ombord. Kl 0705 avgår M/S Belnor fra kai og ankrer midlertidig på havne. Kanallosen ankommer kl 0800 og skipet styrer opp Suezkanalen på losens anvisninger. Passasjeon går raskt, allerede samme kveld kl 1920 ankommer skipet Port Said.