Konvoi HX 219 - en av mange fra Halifax til Liverpool - var en treg konvoi med snittfart under 10 knop. Raske skip måtte holde tilbake på farten for å sikre at tregere skip kunne holde følge med konvoien. Det var trygghet i konvoifart, fordi det er lavere risiko for at en ubåt finner en samling av skip enn en mengde enkeltskip spredt utover havet. Utfordringen oppstår dersom konvoien fanges opp av tyske fly eller ubåter. Da fremstår de som svin for slakteren. Likevel er det trygghet i mengden - har du en trygg posisjon i konvoien er det skipene på flanken som tar støyten. Før de best beskyttede skipene blir presset eller angrepet har eskorteskipene allerede angrepet angriperne.

Motortankeren Velma seiler i posisjon 84 i konvoien, dvs kolonne 8, nr 4 fra front. Hun frakter "admiralty fuel," noe vi allerede har sett betegnet som "luboilo" - eller lube oil, dvs smøreolje. Eksplosivt materiale hadde en beskyttet stilling i konvoiene. Gjerne inne i flokken og lenger bak. Så lenge været var dårlig hadde konvoiene gode kår. Værmeldingen var hemmelig og nærmest hellig.

Konvoien møter ingen fiendtlig motstand. Se lenken lenger oppe for detaljer om konvoien og overfarten.

Det er 45 skip i denne konvoien. Velma er i pos 102,dvs kolonne 10, posisjon 2 fra front. På overfarten var det storm, og flere skip måtte snu etter å ha kollidert eller pådratt seg andre skader. HMS Hesperus renner en ubåt i senk 26. des.

"From a few hours after leaving New York until Christmas morning almost continuous bad weather was experienced the wind often being of gale force but always abaft the beam, and the speed of the convoy seldom reduced below 8 knots."

Commodore (konvoisjefen) skrev at

that ships kept well together until the night of Jan. 23/24 when a severe gale was encountered. Visibility was low owing to fog and snow until the morning of Jan. 25, when 10 ships had become stragglers. Periods of bad weather and low visibility were frequent during the remainder of the voyage.
The majority of the ships in the convoy were diesel fuelled - smoke control of the remainder was good.

I tillegg skriver H. W. Charlton, the Captain of Empire Envoy, i et brev til the Ministry of War Transport, dated Jan. 27-1943:

"I wish to acquaint you of the facts which caused the above convoy to become disorganised, through in my opinion, bad handling and seamanship, and I trust it will be in your power to have commodores of convoys instructed that on the approach of threatening weather they should signal generally to the ships in convoy, and ask them if they think weather conditions require heaving to on a more favourable course, instead of carrying on regardless of weather on a set course and speed.
Leaving U.K. on the 12th January bad weather was experienced more or less throughout, it being the normal weather for the season. On the 23rd January the day opened with the barometer at 28.32 and a N.W. gale blowing and increasing seas and threatening conditions. By afternoon a whole gale was blowing and a terrific sea was running, and the convoy was running in the trough of the sea. After dark the storm was at its height, and I was unable to steer the convoy course and keep convoy speed, although my engine speed was 11 1/2 knots. It appeared that other ships were in similar difficulties. By daylight on the 24th only two ships were in the vicinity. Nos 123 and 55.
Having no rendezvous given I had to make for an intermediate port for instructions, with the resultant loss of time".

Dekksdagboka til M/T Velma er tilgjengelig på Digitalarkivet. Vi leser fra denne at det er nordvestlig vind, styrke 5, og sjøgang 5 når skipet avgår New York. Men allerede samme ettermiddag blåser det opp til full storm med opprørt hav. Mannskapet har vært i arbeid med klargjøring av livbåter og skyts, og det er snebyger. Kl 15 noteres i loggen at det er "Svær krapp sjø - megen slingring" og kl 19 tar skipet "meget overvann." Det er fortsatt storm natt til mandag 14 desember; "veldig N.W. sjø - Hård slingring. Meget overvann." Dette fortsetter utover natten og morgenkvisten. Kl 7 registreres det en "bråttsjø over for og akterdekk." Natt til tirsdag 15. desember er det fortsatt "meget slingring og overvann" og vinden veksler fra liten til sterk kuling. Hele tiden er det røff sjø, tildels opprørt hav og fortsatt snebyger. Vind og sjø er litt avtagende mot kvelden tisdag, men allered onsdag blåser det noe opp igien med vind fra vest og sydvest, styrke 5-7 og røff sjø. "Krapp sydlig sjø - meget slingring. Overvann." Kl 2200 meldes det om "Økende vestlig vind med voksende sjø."


Været forverrer seg. Natt til torsdag er det "megen slingring og overvann" og utpå formiddagen meldes det om snebyger. Om ettermiddagen tetner det til delvis tette snebyger. Det er "tett snedrev første halvdel av vakten [17:00-21:00], siste del enkelte klaringer." Men fra kl 21 blåser det opp til full storm med veldig opprørt hav. Det er "snebyger - vind & sjø økende. Sterk slingring og meget overvann." Inn i natten meldes det om "veldig oprørt hav - sterk slingring. Svære bråttsjøer over skibet hele vakten - Tett snevær." Det er sterk storm denne dagen. Vinden løyer litt om natten men det er fortsatt "svært hav, sterk slingring. Meget overvann" og snebyger. Dette vedvarer hele døgnet. Det er sterk kuling og opprørt hav med inntil 9 meter høye bølger.


Søndag 20. desember bringer ingen nåde. Det blåser på ny opp til sterk kuling og tidvis liten storm. "Hård slingring - svære bråttsjøer" og delvis tette snebyger hele dagen og neste natt. Utpå dagen mandag avtar vind og sjø noe, men skipet slingrer fortsatt og tar en god del overvann. Dette fortsetter tirsdag. Mannskapet får ingen pause. Det er fortsatt stiv kuling og røff sjø på onsdag, og skipet slingrer fortsatt meget og det tar overvann.


Torsdag 24. desember - på selveste julaften - blåser det opp på nytt. Først "tiltaende vind & sjæ - hård setting og slingring, meget overvann" på ettermiddagsvakten, som avtar noe på neste vakt. "Kl 2200 Vinden dreiende til vest, økende til sterk storm, med voksende sjø. Voldsom slingring og meget overvann. Byget vær og usiktbart." Inn i julenatten blåser det sterk storm med "veldig vestlig sjø, tiltaende voldsom slingring og meget overvann." Mot morgenen avtar sjø og vind noe, det er kuling kl 1100 men fortsatt røff sjø med 3-4 meter høye bølger. Skipet slingrer fortsatt og sjøen skyller over dekket.


Andre juledag er vinden endelig nede i lett bris fra sørvest. Sjøen er avtakende fra røff sjø med 4 meter høye bølger og ned til rundt 2 meter høye bølger. Søndag 3. juledag stevner konvoien endelig inn Irskefjorden.