Motortankeren Velma av Oslo hadde en bruttotonnasje på 9720 tonn og ble bygget i Sverige i 1930. Reisene hennes og ytterligere detaljer finnes på Warsailors. Ragnar mønstret på M/T Velma som lettmatros 2. oktober 1942. Det ble et nedrykk i lønn og stilling for Ragnar, sannsynligvis fordi han aldri hadde seilt på et tankskip før; muligens fordi det var den stillingen som var ledig på skipet. På neste skip er han tilbake som able-bodied seaman, dvs matros.


Når M/T Velma står i havn ved Glasgow har hun kollisjonsskade ("Collision with S.S. "JOHN WINTHROP" Put back Clyde Anch. [anchorage, dvs ankringspunkt] 12/9 Superficial [overfladisk] damage" Men det skjer noe mer: 17. september får skipet en ny skade: "Collision damage Clyde St: 17/9 exp: comp. 2/10" - det skjer tydeligvis en del kollisjoner rundt Glasgow mens skipene forsøker å manøvrere. Det er tett trafikk på Firth of Clyde.


Dekksdagbøkene for den tiden Ragnar var mønstret på M/T Velma er tilgjengelige på Arkivverket sine websider:

Bok nr 924 - 1942 - Ragnar går ombord 2. oktober, side 23.

Bok nr 925 - 1942

Bok nr 1558 - 1942-43

Bok nr 2898 - 1942 - Ragnar mønstrer av 24. april, side 33.