Lørdag 20. november setter M/T Spinanger til sjøs med konvoi ON 212 med kurs for Baltimore. Det er 8 grader og lett bris når konvoien avgår. Allerede 2 dager senere blåser det opp til stiv kuling og opprørt hav med bølger på 6-9 meter. Dekksdagboka beskriver "svær setting og slingring. Noe overvann." Vind og sjø avtar noe utover dagen men det holder seg vindfullt med røff sjø gjennom neste natt. Etter dette holder været seg godt fram til 30. november.


På natten og formiddagen 30. november er det stille og klart hav. Med ett blåser det opp på ettermiddagsvakten. Det er østlig kuling som øker til full storm på de neste 3 timene. På kveldsvakten er det full storm. Skipet slingrer i bølgene og tar overvann.


Like plutselig som stormen startet er den borte. På senvakten er vinden igjen nede i laber bris fra sør-sørvest. Sjøen er fortsatt røff og skipet slingrer fortsatt. De neste dagene veksler vinden mellom laber og frisk bris, og både vind og sjø roer seg veldig etter hvert som skipet nærmer seg den amerikanske østkysten.


5. desember ankommer skipet Hampton red ved Cape Henry ytterst i Cheasapeake Bay. Her får skipet los ombord og ankommer Baltimore havn natt til 6. desember. Lege og immigrasjonsmyndigheter kommer ombord ved ankomst. Ballast har blitt pumpet og skipet luftet før ankomst, og nå undersøkes skipet nøye for å sikre at det ikke er eksplosjonsfare i havnen. Ammunisjonen sendes i land for oppbevaring, også dette for sikkerheten sin skyld. Når eskorteoljen er pumpet i land taues skipet til tørrdokk. Skipet ligger nå på Bethlehem Steel sitt verftsområde på Sparrows Point utenfor Baltimore.


Bethlehem Steels tørrdokker ved Sparrows Point utenfor Baltimore, Maryland.


Ror og propeller besiktiges neste dag. En del løse nagler ble funnet - det har vært noen tøffe overfarter for skroget. Det blir også funnet svære kuler i den ene kjølplaten. Roret og propellene fjernes og skroget skrubbes. Neste dag fortsetter arbeidet på verkstedet. Enkelte fra mannskapet får fri. Ragnar er ikke blant dem, men er - sammen med båtsmannen og tømmermannen - "ikke i arbeid." Verkstedfolkene jobber døgnet rundt. En brist i akterstevnen utbedres. Torsdag 9. er Ragnar igjen i arbeid fra middagstider av - det sies intet om hvorfor han ikke var i jobb den formiddagen og dagen før.


Dagene går. Propellene kommer på igjen. Ammunisjonsrommet bygges om. Heatingcoiler, damp- og eksosrør blåses rene. En båtsmann mønstrer på og forsvinner umiddelbart i land igjen uten forklaring, kommer tilbake neste dag. En matros legges inn på sykehus med massive blødninger fra kjeven etter å ha trukket tenner. Søndag helligholdes og mannskapet har fri, men verkstedfolka må jobbe videre med utbedringer på maskinen og i ammunisjonsrommet.


Mandagen kommer. Kanonerene har vært på byen og kommer synlig beruset tilbake til skipet; de sendes rett til køys for å sove rusen ut. Tre andre kanonerer har ennå ikke komet tilbake etter landlov kvelden før. Matrosen med blødninger fra kjeven kommer tilbake fra sykehuset. Motorbåten males. Onsdag og torsdag er Ragnar og en matros til syke og holder køyen begge dagene. Dokken fylles med vann på torsdag, skipet flyter. Verkstedarbeidet er ikke ferdigstilt, det jobbes fortsatt med både maskin og ammunisjonsrom. Ammuniasjonsrommet ferdigstilles fredag.


Lørdag forhales skipet ut av dokken. Los kommer ombord, og skipet hales til pier 7 hos Bethlehem Steel. Maskinen prøvekjøres.

I det man var i ferd med prøvekjøringen, merket man i maskinen at omdreiningene plutselig gik ned, men tok sig op igjen straks etter. Man fryktet derfor for at propelleren muligens hadde truffet noe drivgods. Det kunne imidlertid ikke merkes noe på vannet. Etter at prøvekjøringen var ferdig, ble propelleren undersøkt. Det viste sig da at 3 av bladene ute på spissene var mere eller mindre bøiet og vilde komme til å ha alvorlig innflydelse på skibets fart.
I samråd med Superintendant F.J.Smith ble det bestemt å utbedre skaden, da skibet likevel ikke var bestemt for avgang før neste dag. For å få bedre oversikt over hele propellen ble det pumpet ballast inn på nr 8HT. Årsaken til skaden antas å ha vært ett eller annet undervanns objekt. Loddskud rundt hekken viste 24 fot.
Kl 0600 kom vberkstedsfolk med flåte og gik igang med å rette ut igjen de bøiede vinge-spisser. Ferdig kl 0800.
Kl 1700var Emmigrasjons-myndighetene ombord og kontrollerte besetningen. Samtlige ble underrettet om at det ikke ville bli mere landlov. En hel del av folkene kom imidlertid bort og laget bråk for de ikke fik gå i land om kvelden. Situasjonen ble tilslut så uholdbar at landlov-nektelsen op hevet. Samtlig fik dog beskjed om å væe ombord til kl 0600 neste morgen. De der laget mest bråk var, matros [...], matros R. Sørsæther, kanonerene [...] og [...].

Ragnar gjør seg bemerket her, altså. Det er viktig med landlov! En av kanonerene ypper i tillegg til bråk. Det viser seg at han er beruset. Han har vakt, men forlater sin post han også og går i land.


Bethlehem Steels verft og tørrdokker på Sparrows Point utenfor Baltimore, Maryland.


Mandag 19. desember kommer med tømmermenn og anger. Losen ankommer kl 7. Skipet forlater kaien i Baltimore. 5 av mannskapet har ennå ikke kommet tilbake fra byen. 3 av mannskapet - Ragnar er en av dem - er ombord men tørner ikke ut for å jobbe da skipet skulle avgå selv om de blir purret gjentatte ganger. Det har vært en fuktig kveld på byen. Klokka 12 er all ammunisjon tilbake ombord og på plass i det nye ammunisjonsrommet.


Med los ombord styrer M/T Spinanger nordover inn i Chesapeake Bay med kurs for Chesapeake and Delaware Kanal, som ble gravd ut mellom Chesapeake Bay og Delaware Bay i perioden 1802-1829. Skipet ankrer utenfor kanalen i påvente av dagslys. Mandag 20. desember kommer taubåt ved siden og los og taubåt guider skipet gjennom kanalen. Vel fortøyd ved kai dukker det opp et problem: manifestet sier skipet skal laste "gas-olje" (oversettes som dieselolje men også som petroleum/petrol andre steder). Men siden skipet tidligere har fraktet Admiralty Fuel Oil og Navy Special Fuel Oil ble tankene ansett av terminalfolkene for å være altfor skitne til å fylle diesel på dem. Det må sendes bud på representant fra "Oljekompaniet og fra Navy-Inspektør" som på ettermiddagen godkjenner at tankene er rene nok. Skipet taues tilbake til kai og pumper ut ballast.


Senere på kvelden kommer 5 angrende akterutseilte sjømenn fra Baltimore ombord.


New York Harbour. Hudson River på venstre side. East River på høyre side.


Tirsdag kommer Naval Inspector ombord og godkjenner formelt at tankene kan fylles med diesel. En periode på ettermiddagen må lastingen stanse fordi det blir fjære, og skipet går allerede for dypt. Kl 18 er skipet ferdig lastet med 8861 tonn diesel pluss 400 tonn eskorteolje som skipet fortsatt hadde fra forrige konvoi. Skipet gjøres sjøklart mens losen leder skipet ut Delaware River og Delaware Bay. Neste dag ankommer skipet New York og ankrer opp i havnen der. 100 tonn olje lastes fra lekter på fredag, den er ment for eskorteskipene på neste konvoi. Mannskapet utfører renhold og vedlikehold.


Første juledag ligger skipet fortsatt til ankers i New York. Mannskapet har fri, både første og andre juledag helligholdes. Flere av mannskapet er på byen. En kanoner har vært borte siden julaften men kommer ombord igjen mandag 27. To andre er i land uten lov.


Tirsdag 28. desember skifter skipet ankerplass og flyttes til utenfor Staten Island. 4 av mannskapet har ennå ikke kommet ombord da emigrasjonsmyndighetene utfører kontroll men dukker opp før kvelden kommer.


Onsdag 29. desember letter Spinanger anker og setter kursen mot Belfast i Nord-Irland.