Onsdag 29. desember 1943 går M/T Spinanger fra ankerplass i New York og går med konvoi HX 273 tilbake til de Britiske Øyer. Også denne gang er skipet eskortetanker, og frakter 500 tonn olje til eskorteskipene, skulle det trengs underveis. Været er kjølig - det er rundt null grader ved avreise - men sjøen er relativt rolig og det blåser laber bris. Været holder seg de første dagene. Det er nok mannskapet takknemlig for midtvinters i Nordatlanteren.


Konvoien passerer Halifax på Nova Scotia 31. desember. Natt til 3. januar er det røff sjø og skipet tar "meget overvann" og skipet slingrer i bølgene. 4. januar blåser det kraftig opp. Skipet tar endel overvann under nattevakten. På formiddagen er det sterk kuling og røff sjø med inntil 6 meters bølger. Det er "svær slingring" og "meget overvann" ved middagstid. En annen tanker kommer helt ut av kurs og holder på å renne flere skip i senk der den går for full maskin på tvers av konvoien - sannsynligvis er det enten norske Dageid eller nederlandske Erinna, som begge returnerer til havn etter å ha kollidert. Mens skipet slåss med bølgene maler mannskapet lugarene. Om kvelden øker været til liten storm. Sjøen beskrives som "veldig opprørt hav" med inntil 14 meter høye bølger. "Vind og sjø tiltagende. Tok faste sjøer over for og akterdekk. Motorbåten skadet" står det i dekksdagboka på den siste vakten før midnatt. Stormen vedvarer hele neste dag.


Overvann var ingen spøk å oppleve.


Under morgenvakten onsdag 5. januar loggføres det at det er "voldsom setting og slingring. Svære påkjenninger på skrog. Meget overvann. Vekselvis tunge brott over dekkene" - denne situasjonen vedvarer utover dagen. Kl 13 settes det forsterkninger på livbåtene så været ikke skal rive dem løs. På ett tidspunkt sent på ettermiddagen måles bølgehøyden til over 14 meter!!


Natten kommer. Med ett løyer vinden helt ned i svak vind og lett bris. Det tar tid før bølgene følger etter. Det er tett tåke nå. Skipet setter og slingrer tungt i bølgene, selv om vinden har avtatt helt. Skipet tar mye overvann i den tunge sjøen. Tåken letter i 15:30-tiden. Skipet slingrer fortsatt voldsomt i røff sjø med 4 meter høye bølger når kvelden kommer. Det må ha vært en tropisk storm som konvoien passerte gjennom, for 8. januar måles lufttemperaturen til 15 grader ved middag. Temperaturene holder seg rundt 10 plussgrader de neste dagene, så konvoien holder nok en sørlig kurs, på høyde med Azorene.


Været og sjøen er mer rolig de neste dagene. Eskorteskipene bunkrer olje fra Spinanger. Mannskapet rengjør og maler. 11. januar blåser det opp til kuling igjen og skipet slingrer igjen tungt og tar overvann. Men det er forbigående og natten bringer roligere vær.


Onsdag 12. januar ankommer Spinanger Belfast i Nord-Irland. Skipet ankrer utenfor havnen. Samtlige mannskap har gått fra borde før 20:30. Fredag 14. januar avventer skipet fortsatt selingsordre. Ordren kommer sent på kvelden. Det meldes klar i maskinen kl 2220 og skipet seiler videre kl 2250.


Det er tett tåke i Irskesjøen om formiddagen lørdag 15. januar. Men med losens hjelp ankommer Spinanger Heysham på den engelske vestkysten, nord for Blackpool, rundt middagstid. Resten av dagen går med mens skipet venter på kaiplass.


I 1941 ferdigstiltes denne lange oljepiren utenfor Trimpell oljeraffineri i Heysham.


Om morgenen søndag 16. januar taues skipet til kais. Lasten losses til tanker på land. Dette arbeidet fortsetter hele natten. Kl 13 mandag 17. januar er skipet utlosset.


Oljepiren i Heysham. Havnen er grunn. Piren gjør det mulig for større skip å ankre opp og losse olje via store slanger som går under piren og til store tanker under bakken på land.


Ragnar går i land. I alt avbetales 10 mann - samtlige mønstrer av og går i land i denne lille havnebyen Heysham.


Det er januar 1944, krigens nest siste år. Ragnar skal ut igjen men først bruker han de neste to ukene på å komme seg tilbake til Glasgow, der neste skip venter på at han skal mønstre på.


I Glasgow har Ragnar adresse i 229 West Regent Street. i følge ex getter Nortraship hos Riksarkivet. Det er ikke klart om det var hotell her eller hvorfor dette var en egnet adresse for en sjømann som venter på hyre. Sjømannskirken hadde en annen adresse. Men Ragnar har hatt adresse her tidligere, rett før han mønstret på Spinanger.