Det er fredag 29. august og M/T Spinanger forlater Clyde-fjorden med konvoi ON 199. I alt 63 skip deltok i konvoien, inklusive 15 eskorteskip.


Igjen mangler posisjoner, kurser og hastighet fra dekksdagboka. Vind, vær og sjø er godt beskrevet; likeledes enkeltepisoder og mannskapets gjøremål ombord. Rutene i kartet er derfor omtrentlige.


Været under overfarten er rolig og pent, helt til torsdag 31. august. Det er noe kuling på natten men det løyer på formiddagen. Samtidig øker sjøgangen, først til røff sjø og 5 meters bølger. Mot ettermiddagen og kvelden blåser det opp til full storm og 9 meters bølger. "Tung setting og slingring. Svær påkjenning på skrog. Endel overvann." Likevel kan det virke som skipet tåler denne type sjø bedre enn M/T Velma, Ragnars forrige skip, gjorde. Det blåser sterk kuling natten gjennom. Neste dag roer vinden og sjøen seg igjen.


Overvann


Mannskapet arbeider på dekk. De vasker, de maler, de utfører vedlikehold, og de assisterer med bunkring og fylling av eskorteskipene. Mandag 6. september begynner temperaturene å stige. Denne ettermiddagen er det 22 grader i lufta. Været holder seg godt og varmt, og sjøen er stille. Fredag 10. september ankommer skipet Philadelphia. Vi vet ikke hvilken kai eller terminal skipet legger til ved, dekksdagboka er ikke detaljert nok.


Fredag og lørdag tømmes ballast. Skipet laster olje. Ferdig lastet i Philadelphia lørdag ettermiddag. Forlater Philadelphia lørdag 11 september 1943 og ankommer New York sent på ettermiddagen 12. september.Mandag 13. september ligger skipet til ankers i New York havn i påvente av konvoi. Noen av mannskapet får fri. Onsdag 15. skulle skipet forlatt New York men avreise utsettes ett døgn. Kl 08:25 neste dag kommer los ombord og Spinanger er på vei tilbake til de Britiske øyer.