M/T Spinanger seiler til New York med konvoi ON 191 etter et kort opphold ved Clyde-fjorden. Skipet har såvidt rukket å losse før det setter avgårde.


Om overfarten er det lite informasjon å hente fra skipsdagboka til Spinanger. Der andre loggførere nitidig fører posisjoner, kurser og hastighet bllir ikke det gjort på Spinanger. Dagboka har værobservasjoner og informasjon om mannskapets arbeid ombord. I blant registreres det informasjon om hvordan skipet oppfører seg på sjøen. Spinanger er igjen eskortetanker, så i blant kommer destroyere og cuttere inntil for å bunkre olje og drivstoff.


2. juli setter tåken inn. Skipet har såvidt forlatt Irskesjøen. Det er stille vind og hav. Mannskapet maler skipet og utfører vedlikehold. Tåken kommer og går de neste dagene. Været blåser opp litt 8-9. juli men det løyer igjen og de neste dagene er det stille hav. Søndag 11. juli begynner temperaturene å stige igjen ettersom skipet nærmer seg land. Tidligere har det vært mellom 5-10 grader på dagtid; nå stiger temperaturen til 15 grader. 12. juli stiger varmen til 20 grader, og 13. juli til 26 grader. Tåken kommer og går.


Torsdag 15. juli ankommer konvoien New York og ankrer ute i havnen etter at myndighetene har vært ombord. 16. juli kommer lege ombord samt representant fra Norsk Skibskontroll. Skipet loses til kai mandag 19. juli og starter lasting.


Tirsdag 20. juli henvises det til side 196 i dekksdagboka, og det er her vi får noe mer informasjon om skipets beliggenhet disse dagene. Denne siden beskriver en hendelse som oppsto mens skipet lastet.

1943 Juli 20 Tirsdag. Skibets sted: Perth Amboy, N.J.
Beliggende ved Barber Asphalt, Perth Amboy og lastet Ad. Fuel [Admiralty Fuel]. En lekter var plasert mellom kaien og skibet, da det på lavvann med selve kaien, ikke vilde være nok vann for lastet skib at "Spinanger's" størrelse. Hvor skibet lå var det blit oplyst å vær ca 31 ft. vann, hvilket senere viste sig å være dybden på høivann.
I løpet av natten, ca kl 0100, ble det loddet rundt skibet og man fandt da at det kun var ca 27 ft. vann på styrbord side av poopen. Kl 0120 ble lastingen stoppet, da vannet var fremdeles fallende. [...]
Ca kl 0400 var det lavvann. Det viste sig da at det ikke var mere enn 25 ft. vann akterut om styrbord. Skibet var følgelig 2 ft. for dyp. Bunnen var tilsynelatende bløt mudder.
Kl 0650 begynte lasting på nr 4 HT. Kl 0750 var skibet lastet. [...] Hvorvidt det ble forårsaket nogen skade på bunn, ror eller propeller, da skibet stod i bunnen, kan først bringes på det rene når skibet kommer i dokk.

Skipet har nå 9.359,85 tonn drivstoff ombord, inklusive 510 tonn som var ombord og tiltenkt eskorteskipene da Spinanger ankom New York. Skipet slepes nå til ny ankerplass i fjorden for snarlig retur til Europa.


Onsdag 21. juli foretas livbåtmanøvre. Flere av mannskapet får halv fridag, inkludert Ragnar. Men det blir ingen sen kveld på gjengen; landlovnektelse settes i verk fra kl 23:00. Torsdag 22. er kapteinen i land på konvoikonferanse. Én nylig påmønstret motormann som ble sendt til lege dagen før har fortsatt ikke kommet tilbake til skipet og anses som rømt. Losen kommer ombord. Natt til 23 juli kl 01:00 avgår skipet sammen med konvoi HX 249.