Når Ragnar går ombord på motortankeren Spinanger er det vår i Skottland. Han har vært i land siden overfarten med konvoi HX-233 i april. Vinterkryssingene over Atlanteren med M/T Velma var tøffe. Under den siste kryssingen ble konvoien angrepet av ubåter og ett av skipene like ved Velma ble torpedert. Etter 4 uker i land går Ragnar ombord på en ny tanker.


Dekksdagbøkene til M/T Spinanger er tilgjengelige på Digitalarkivet sine websider. Det er fra disse dagbøkene vi har mye av informasjonen på disse sidene.


Vi er så "heldige" at loggen for torsdag 20. mai - den dagen Ragnar går ombord - er klausulert. Dette skjer i blant når loggfører har skrevet om saker som Arkivverket ikke kan publisere, som regel av personvernhensyn. På direkte spørsmål svarer imidlertid Arkivverket at dagboka bekrefter at Ragnar mønstrer på denne dagen. Vi plukker opp historien fredag 21. mai. Skipet skrapes, flekkmales og dekket skrubbes. Søndag pågår fortsatt reparasjoner etter forrige overfart. Det klargjøres til avreise men siden reparasjonsarbeidet ikke var ferdige ble avreise utsatt til mandag.