Mandag 18. september kl 11:30 avgår Belnor Gibraltar med konvoi MKS 061G. Konvoien består stort sett av skip som opprinnelig seilte med konvoi MKS 061, som Belnor gjorde, men som av en eller annen årsak har sakket akterut. 16 handelsskip seiler med 2 eskorter og en redningsbåt.


Kl 13:40 passerer konvoien Tarife og er gjennom Gibraltarstredet. Det blåser svakt fra vest-sørvest ogd et er nærmest havblikk og bare 22 grader når Belnor seiler ut på Atlanterhavet igjen. Konvoien har kurs for Manchester i England men torsdag 21. september får Belnor ordre om å sette kursen for Falmouth ytterst på Cornwall i stedet. Her ankommer skipet søndag 24. september etter å ha seilt inn mot England i liten kuling og røff sjø med bølger på 3 meter. Skipet ankrer ute på havnen over natten og får ordre om avgang dagen etter kl 11:30.


Kl 12:00 mandag 25. september avgår Belnor Falmouth med kurs for Immingham ved Grimsby på østkysten av England. Stridsvognene som ble lastet i Bone (Annaba) er fortsatt ombord. I dekksdagboka står det at skipet går i konvoi. Hvilken konvoi vet vi ikke, det er ikke logget andre steder at Belnor går i noen konvoi. Skipet sliter fortsatt med maskinen; samme ettermdidag får de en ti minutters stans pga maskinskade. Potensielt mister skipet kontakt med konvoien her og må gå alene videre mot bestemmelsesstedet.


Tirsdag kl 18 tar skipet ombord los utenfor Newhaven, sør for Dover. Belnor skal gjennom Doverstredet og det kan tenkes at skipet må gå tett inntil kysten med den verdifulle lasten for å ha så lang avstand mellom seg og tyske flystyrker i Frankrike på vei gjennom den Engelske kanal. I hvert fall loses skipet fra bøye til bøye langs kysten av det sørøstlige England. Det ligger også noen skumle sandbanker i kanalen utenfor Themsens utløp, og her skal Belnor gå på innsiden av disse.


Kl 12 onsdag ligger Belnor ankret opp i Southend. Her går telegrafisten og kapteinen i land på konvoikonferanse. Neste konvoi - FN 1494 - går morgenen etter. Og neste morgen er ikke bestemmelsesstedet lenger Immingham, men Hull. Hull og Immingham ligger like ved hverandre, Hull noe lenger opp i elveutløpet til Humber. Her ankommer Belnor ved middagstider fredag 29. september og får ordre om å gå til Alexandra dokk i Hull. Kl 14:00 er skipet framme ved Hull men da får de ordre fra land om å returnere ut Humber og gå til Immingham alikevel. To taubåter bistår med å svinge skipet rundt. Ved Immingham går skipet gjennom slusen kl 16:30 og fortøyer ved utstikkerpiren i Immingham dokk. Surringene løsnes og lasten losses. 4 tanks løftes av fordekket denne dagen.


Immingham dokk ca 1950. På innsiden av utstikkerpiren midt i bildet lå det jernbanespor. Her losset M/S Belnor stridsvognene i september og oktober 1944.


8 stridsvogner losses lørdag. Søndag forhales skipet lenger inn på utsikkerpiren og fortsetter lossingen. 4 tanks losses den dagen, og resten losses mandag. Mandag 2. oktober er forøvrig ikke Ragnar i arbeid, står det i dekksdagboka. Tirsdag gjøres skipet klart til avgang, og går fra Imimgham dokk kl 17:00 og ankrer lenger nede i Humber i påvente av dagslys og nærmere ordre. Dagen etter går Belnor til Sunderland for vedlikehold og utbedringer.