M/S Belnor ligger til ankers i roveret i Humber natt til onsdag 4. oktober 1944. SKipet har nettopp losset 42 stridsvogner fra Bone (Annaba) i Algeria, og seiler nå til Sunderland lenger nord på østkysten av England. Det blåser kulig og skipet setter noe på vei nordover.


Ved Sunderland fortøyer Belnor langs siden på invasjonsbåt 412 ved Greenwells Dock. Her ligger et verksted og skipet skal ligge her de neste ukene. Og her avsluttes dekksdagbok 8439 for M/S Belnor. Dekksdagbok 8440 er ikke digitalisert så vi vet ikke hvordan oppholdet i Sunderland fortonet seg.


Ragnar står ombord Belnor fram til tirsdag 24. oktober. Da mønstrer han av, og kommer seg på ukjent vis til Glasgow. Han er i Glasgow allerede 26. oktober og registrerer seg da med adresse 33 Rose Street, som er St Aloysis' kirke på Garnet Hill. I november mønstrer han på tankskipet M/T G.C. Brøvig, der han skal stå ombord til krigen er over.


D/S Belnor blir liggende i Sunderland for reparasjoner fram til 30. november.


Greenwell's Dry Dock utenfor Sunderland. Her lå M/S Belnor for vedlikehold og reparasjoner fra oktober til november 1944.