M/S Belnor går med konvoi MKS 061 vest over Middelhavet, med 42 tanks ombord som skal til Normandie for å delta i en operasjon der. D/S Borgholm, som Ragnar seilte på i 1942, er også i konvoien. Det går bra i to dager , men kl 04:10 natt til fredag 15. september får skipet stopp i maskinen. Maskinen er skadet. Sakden utbedres kl 8:30. Ett av eskorteskipene - en korvett - har ligget bi, og gir nå Belnor ordre om å gå til Alger. Her ankrer skipet kl 16:25 utenfor Alger havn, og får ordre om å gå inn på havnen kl 18:00.


Havnen i Alger 1939.


Kapteinen møter med den amerikanske Naval Control of Shipping Officer og får ordre om å gå videre til Gibraltar alene, uten konvoi. Reisen fortsetter samme kveld. Søndag 17. september ankommer Belnor Gibraltar og ankrer på Gibraltar Bay for natten.

Gibraltar forble alliert område under hele andre verdenskrig, selv om Middelhavet ikke kunne seiles trygt på den første delen av krigen.