Ragnar går ombord M/S Belnor, et lasteskip spesialbygget (i likhet med 3 søsterskip) for å frakte svært tungt og bredt gods. Skipet har ligget i Gare Loch (en sidefjord på nordsiden av Clyde, vis a vis Greenock) for reparasjoner og skifter nå inn mot Glasgow for å ta inn last. Skipet ankommer Yorkhill Quay i Glasgow 16. januar og ankrer ved berth 7 (øverst til venstre i bildet nedenfor). Skipet rengjøres og males og det ryddes ombord. Onsdag 2. februar mønstrer Ragnar på. Matros Hans Vespestad mønstrer på samtidig, hans historie om tiden ombord sammenfaller med Ragnars tid ombord og er spennende lesing.


Kaiområdene i Glasgow. Yorkhill Quay er i øverste venstre hjørne av kartet, berth 7 ligger i det som heter West Basin.


Allerede fredag 4. februar avgår skipet fra kai i Yorkhill, og ankrer opp utenfor Gourock samme ettermiddag. Det avholdes livbåt- og alarmmanøver. Konvoien skal avgå samme kveld men avreise blir utsatt til neste dag kl 16:30. Dagen etter er konvoien og M/S Belnor på vei til Colombo på Sri Lanka (Ceylon på den tiden). 5. februar forlater skipet Gourock og Clyde-fjorden i konvoi OS 67, i alt 65 skip og 11 eskorteskip, blant dem HMS Pursuer, et hangarskip med en flykapasitet på inntil 18 fly.