På Krigsseilerregisteret sine websider finnes en samling med enkelte av seilernes egne historier fra årene til sjøs. Håkon Hansen Reisvaag seilte bl.a. på Middelhavet og beskriver Bone (Annaba) slik (mai 1943):

Havnebassenget var lite og besto av en lang molo som også ble brukt som kai. Heisekraner, lager-skur og andre installasjoner lå kantret og ødelagt av bombing allerede. I innløpet på babord side lå noen avbrekte tankbåter og en halv polsk destroyer. En engelsk lastebåt lå med dekket i vannlinja, og hele midtskipet var blåst vekk. Ingen av mannskapet hadde overlevd ble det fortalt.

Reisvaag ankom Bone (Annaba) kun én uke etter at Rommels afrikakorps hadde overgitt seg til allierte styrker. Kampene raste fortsatt, primært var det flyangrep. Innen Ragnar besøkte Bone hadde det gått nye 15 måneder. Kulissene var sannsynligvis de samme, men flyangrepene hadde stoppet opp.