Konvoiering under den 2. verdenskrig

New York  • 

Skipsfart under den andre verdenskrig. De alliertes konvoier. Film laget i forbindelse med "Handelsflåten i krig"-prosjektet ved Bergens Sjøfartsmuseum på 1990-tallet. Alle rettigheter: Bergens Sjøfartsmuseum/Museum Vest