Ragnar Sørsæther

Ragnar Sørsæther

NO 
Dette er historien om krigsseileren Ragnar Julius Sørsæther sine år i handelsflåten under andre verdenskrig. Informasjon om reisene er blitt tilgjengelig de siste 5-10 årene, med opprettelsen av Krigsseilerregisteret og digital tilgjengeliggjøring av dekksdagbøker og annen samtidig informasjon. Jeg heter SVein og Ragnar var min morfar.

M/T Spinanger mai 1943 - jan 1944

May 1943 - January 1944  •  242 days

Ragnar Sørsæther mønstret på M/T Spinanger som matros i Glasgow 20. mai 1943. Han sto ombord fram til 16. januar 1944.