Ragnar Sørsæther

Ragnar Sørsæther

NO 
Dette er historien om krigsseileren Ragnar Julius Sørsæther sine år i handelsflåten under andre verdenskrig. Informasjon om reisene er blitt tilgjengelig de siste 5-10 årene, med opprettelsen av Krigsseilerregisteret og digital tilgjengeliggjøring av dekksdagbøker og annen samtidig informasjon. Jeg heter SVein og Ragnar var min morfar.

M/T G. C. Brøvig nov 1944 - mai 1946

November 1944 - May 1946  •  547 days

Ragnar Sørsæther mønstrer på M/T G. C. Brøvig i Glasgow 11. november 1944 og står ombord inntil han mønstrer av i Port de Bouc i Frankrike 11. mai 1946. Dette kartet viser Ragnars reiser i den perioden han sto på skipet og det fortsatt var krig.