"Re-allocated [rekategorisert] to Liner Div. [divisjon] to load out to S. Africa for orders [...] Clan line Steamers Ltd" Full storm allerede fra søndag 9. november, det er tung sjøgang og skipet har så vidt forlatt Irskekysten. Skipet slingret, satte kolossalt og tok mye overvann. 9. november kl 1050: "Full storm, fikk ordre å legge skipet på veret." Vindstyrke 10 på det verste. "Kl 1235 fikk ordre om at forandre til kurs igjen, vind og sjø avtagende." "Skipet slingret meget."

Været ble noe bedre men skipet slingret fortsatt mye. Økende vind og sjø fra vest fra 15. nov. 17. nov. Svært hav med sterk slingring, senere mer moderat. Konvoi OS 11, 48 skip + 14 i eskorte. "GENERALS to E. Africa" (generell ordre til å seile til øst-Afrika?)

Om skipets ferd rundt Afrika står det å lese på Krigsseilerregisteret:

Journalutdrag.
Avgikk Liverpool in convoy den 7de november 1941. Last ombord ca 4100 tons stykkgods. Den 9de nov. øket vind og sjø stadig fra syd til full storm. Sjøgang 7. Skipet slingret og satte kolosalt og tok meget overvann. I løpet av formiddagen ble konvoien lagt på været; da været senere bedret sig litt fortsattes kurs igjen. De påfølgende dager slingret og satte skipet meget. - Den 15de nov øket vind og sjø igjen fra vest, styrke 6. Skipet slingret og satte emget. Den 17de nov. svært hav med sterk slingring. Senere modererte vind og sjø. Ankom Fretown S.L. den 28de november.
Intet og bemerke inntil: den 20de december 1941, avgikk Cape-Town for Dar-Es-Salaam. Den 22de dec. øket vind og sjø fra syd. Sjøgang 9, vindstyrke 6. I løpet av natten, da skipet slingret kolosalt ble det nødvendig å styre unnav været for å unngå den værste slingring. Senere moderat vær.
Ved dokking i Manchester den 31te mars 1942, fandtes foringene på roret å være meget slitt, og måtte fornyes. Nevnte slitasje skriver sig fra denne reise, med de store påkjenninger roret var utsatt for ved styring i konvoy i uvær.
Signert tømmermann S. Arntzen, fører Peter O. Petersen og 1. styrmann A. Berg

Stort sett lite vær den neste uken, vekslende fra vindstyrke 4-6, men tiltakende igjen fra 17 november. "Voldsomme vindbyger og stor brækkende sjø" om natten, vindstyrke 8 og sjøgang 6-7. "Skipet satte og slingret meget." senere samme morgen. Været roer seg imidlertid utover dagen, sør for Azorene.

Været forholder seg rolig etter hvert som skipet nærmer seg Freetown. Temperaturen stiger jevnt. Den 27. november er det 32 grader ute på havet ved middagstider, 1 knop vind fra øst-nordøst, og svært rolig sjøgang.

Fredag 28. november kl 0400 har skipet Sierra Leone på 85 grader i synsvidden. Stopp i maskinen 0515 og ankrer på reden iflg ordre 0625. Los kommer ombord og skipet er fortøyd i Freetown 1300. En matros og styrmann går nattevakt på broen. Kinintabletter deles ut til mannskapet.

Lørdag 29. foretas det båtmanøvre i havn. Det gås fortsatt sjøvakter mens skipet ligger i havn, helt fram til avgang torsdag 4. desember. Ingen ting skjer mens skipet ligger i havn, det venter på ny konvoifart. Ankeret hives 0640. Ferden går videre mot Cape Town.

Om Freetown heter det at:

Following the closure of the Mediterranean to Allied merchant vessels in June, 1940 when Italy entered the war and the consequent loss of the Suez Canal, Freetown in Sierra Leone became the staging post for vessels destined for Australasia, Asia and the Gulf before taking the long haul round the Cape of Good Hope and for returning vessels destined for Africa, America and the UK. Freetown had the best harbour on the West coast of Africa but, since it was surrounded by malarial mangrove swamps, it was known also as 'the white man's grave'. However, during the course of the war it was placed under the control of the Army and became a Naval base serving thirty-two separate convoy routes with facilities for bunkering .