Trains for World War II Lend-Lease to USSR in Iran

Khorramshahr  • 

Lokomotivene som M/S Belnor lastet av i Iran var en del av en avtale mellom allierte styrker og Sovjetunionen. Iran hadde gått med på å være mellommann for denne krigshjelpen til Stalin. Film clips depict ALCO diesel locomotives being unloaded in Iran for use in transporting materiel to the USSR in World War II. Some views of German steam locomotives may be captured equipment put into service by the Allies.