1950's : Annaba

Annaba  • 

Kort video fra havnen i Annaba på 1950-tallet. Forholdene hadde nok ikke endret seg mye fra krigens dager. Havnen så nok ut omtrent som den gjorde i 1944.