M/S Belnor har seilt fra Glasgow i konvoi OS 67/KMS 41 til Gibraltarstredet. Konvoien deler seg. OS 67 fortsetter til Freetown og Belnor seiler sammen med de fleste skipene gjennom Gibraltarstredet og inn i Middelhavet i konvoi KMS 41.


Aksemaktene er drevet vekk fra Middelhavet. Tyskerne har tapt krigen i Nord-Afrika, og Mussolini har måttet gi opp i Italia. Middelhavet er relativt trygt igjen, og de Allierte trenger ikke seile rundt Afrika for å komme til Midtøsten og det fjerne Østen.


Langs hele reisen holder skipet og konvoien seg svært nær den afrikanske kysten. I konvoisammenheng er det uvanlig. Å gjøre kursendringer langs kysten er tidkrevende, skipene kommer også i konflikt med lokal skipsfart. Til vanns som i lufta er den raskeste veien så rett som mulig. Konvoien holder seg så nær den nordafrikanske kysten som mulig for å holde seg så langt som mulig fra tyske fly. Krigen er ikke over. Man må fortsatt være forsiktig. Det er ikke før konvoien nærmer seg Sicilia at den tør rette opp kursen - her går skipene mellom Malta og Sicilia. De Allierte er trygge på det italienske luftrommet. Men sør for Hellas og Kreta styrer konvoien nær Libya og Egypt igjen. Kursendringene kommer tett. Johan Moe skriver om denne tiden på Middelhavet: "Konvoien strever sig videre mot øst og vi legger Alger, Bizerte og Malta bakom oss. Nu kunne vi vente oss tyske fly fra Kreta, men konvoien er nu praktisk talt spekket med luftvernskanoner. Det var ikke slik i begynnelsen av krigen og den norske sjømannen hadde ført en lang kamp mot en overmakt, stort sett uten våpen. Nu hadde vi dem. Dette er fiender vi både kan se og høre [i motsetning til ubåtene under overfarten fra USA], men vår oppmerksomhet er like skarp nu som over Atlanteren. Vi har tur med oss den her gangen for vi ser ikke noe fly frem til Port Said. Men nu behøver vi hvile, massevis av hvile. Kroppen føles som en uttørret sild. Kanskje i Rødehavet, gor der er det bare magnetminer og dem har vi antimagnetisk kabel mot."


Mannskapet utfører vedlikehold. Det blir mye skraping og banking av rust, og mye flekkmaling. Dekket rengjøres. Lugarer luftes og rengjøres. Været er godt, temperaturene holder seg rundt 15-16 grader, og sjøen er rolig.


Belnor ankommer Port Said i Egypt - selve porten til Suezkanalen - søndag 27. februar. Skipet fortøyer til bøye 7 utenfor havnen og losser last til Norwegian Shipping ved hjelp av The Port Said & Suez Coal Co: "19 cwt. maling, - 1 cylinder-lok, - 5 kasser hvitmetal, - 2 piston cooling standpipes, - og 6 kasser maskin-reservedeler. - tils. 33 kolli."


Skip losses i Port Said august 1944


Mandag 28. februar kl 06:15 avgår skipet Port Said og entrer Suezkanalen. På Lake Timsah bytter de los, og ankrer et par timer senere på Great Bitter Lake. Losen går fra borde her og skipet blir liggende og vente. Tiden fordrives med skraping og flekkmaling på poopdekket. Neste morgen kl 06:30 kommer ny los ombord og Belnor seiler sydover Suezkanalen.


Johan Moe seiler med M/S Sønnavind fra New York til Bombay omtrent på denne tiden. Han forteller:


[...] vi er bare tre som går inn i Suezkanalen. Mastetoppene av et senket fartøy stikker opp om styrbord da vi går inn i kanalen. [...]
Suezkanalen er åpen. Senkte fartøy har sprengts og ligger strødd oppetter kanalbanken. Jeg har noen timer på mig til neste vakt og nu må jeg forsøke sove om jeg kan. Det er altfor stille og rolig rundt oss nu og jeg lugger og vrir og vender på mig i køya en bra stund, og så er jeg borte fra denne verden. Jeg våkner plutselig og tar mig fort ut på dekk, ser land på begge sider. Javisst ja, vi er jo i kanalen. Jeg ser på klokken som går. Fire timers søvn. Er det så lenge. Det er nesten for utrolig til å være sant, men det er fire timer.


Kl 11 ankommer skipet Suez, der de ankrer utenfor havnen. Det er mars, så middagstemperaturene kneiser så vidt over 20 grader. Det er langt verre å seile i disse strøkene på sommertid. Kapteinen mønstrer av her, og førstestyrmann rykker opp som kaptein - de holder det i familien, kapteinen og førstestyrmannen er brødre.


Postkort. Taubåt sleper skip gjennom Suezkanalen.


Dagen etter, onsdag 1. april, går M/S Belnor videre til Aden i Jemen, i den andre enden av Rødehavet. Det blir varmere jo lenger sør skipet kommer, nå er temperaturene oppe i 26 grader på ettermiddagen. På fredag pusses kanonen og så prøveskytes den. Ellers er det stort sett maling og renhold av skipet som står på gjøremålslista for mannskapet. Rødehavet er langt og varmt, og stort nok til at det kan blåse kraftig opp. Tirsdag 7. mars blåser det opp til liten kuling og bølgene kommer opp i 4 meter. Skipet har egentlig ikke sett dårlig vær siden Nord-Atlanteren. Nå setter skipet i bølgene og tar overvann. Været roer seg om natten og utover neste dag.


Onsdag 8. mars ankommer M/S Belnor Aden. Men skipet ankommer for sent på kvelden og havnen er stengt fram til neste dag. Ordren er å holde seg minst 15 nautiske mil utenfor havnen over natten. Skipet ankrer ikke men går i sakte fart utenfor Aden hele natten. Morgenen etter kommer los ombord og loser skipet til ankerplass på reden. Der blir skipet liggende til utpå ettermiddagen kl 17:30, da ny los kommer ombord og leder skipet til ny ankerplass ved en bøye på indre havn. Alle mann bistår ved fortøyningene. Skipet bunkrer 175 tonn olje for den videre ferden.


Aden 1940.


Kl 14 fredag 10. mars setter skipet ut sammen med konvoi AB 34. Allerede 20:40 samme kveld må skipet returnere til Aden "p.g.a maskinskade (Nr 1 og 2 cylinder på hovedmotoren går med sakte fart)." Siden det er så sent på kvelden går skipet utenfor Aden med sakte fart og avventer dagslys, som sist. Losen kommer ombord om morgenen og leder skipet til ankerplass på ytre havn. Det settes vaktmenn døgnet rundt.


Det er 26 grader i lufta, og det er ikke bare mannskapet som syns det er varmt: "Ved ankomsten viste det sig at frysemaskinen var i uorden. Fryser ikke tilstrekkelig. Kl 1600 kom en mekaniker fra Luke Thommas workshop ombord og undersøkte frysmaskinen."


Uka går. Mannskapet maler og rengjør skipet. Frysemaskinen repareres av folk fra land. Det er fortsatt 26 grader hver dag. Maskinen prøvekjøres 18. oktober. Mandag 20. mars er kapteinen i land på konvoikonferanse og kl 13:50 avgår skipet Aden i konvoi AB 35. Neste stopp er Bombay (i dag Mumbai).