D/S Solferino hadde ligget i havn i Liverpool fra 8-27. februar for reparasjoner og vedlikehold etter en tur over Atlanteren til St John og Halifax, Nova Scotia (Canada). Den neste turen gikk i retning av Freetown i Sierra Leone (Afrika). Solferino dro i konvoy nordvestover og planen var å forlate konvoyen når skipet var ute til sjøs i trygt farvann, for så å sette kursen sydover.


Fra skipets "merchant shipping movement card" (National Archives BT 389/42/229) står det å lese:

Bombed in 55° 02'N 16° 25'W 26/2. Burning + abandoned (Survivors picked up) In Ballast. [...] Nothing further heard of vessel. Presumed Sunk.

Ragnar var blant de overlevende.